(1)
Sari, R. Kelekatan Koperasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan. JSI 2019, 9, 66-92.